Uwaga! Zgodnie z art. 31x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Koniński

Aktualności

Bądź na bieżąco i aktywnie uczestnicz w życiu naszego stowarzyszenia!

Piknik rodzinny dla członków stowarzyszenia oraz ich rodzin

Zgodnie z tradycja z lat ubiegłych także i w tym roku zorganizowany został piknik rodzinny dla członków stowarzyszenia oraz ich rodzin. W tym roku było to tym bardziej szczególne wydarzenia ponieważ było organizowane w rocznicę 100-lecia SEP. W Pikniku uczestniczyło ponad 260 osób w tym 100 dzieci.

czytaj więcej
REGATY Z OKAZJI 100-lecia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Zarząd Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) przy wydatnej pomocy Zarządu Klubu Żeglarskiego „Energetyk” przy ZE PAK S.A. zorganizował Regaty z okazji 100-lecia powstania SEP. Regaty odbyły się 7 i 8 września (sobota i niedziela) na jeziorze Pątnowskim i jeziorze Wąsowsko-Mikorzyńskim

czytaj więcej
XXI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

W dniach 7-10 listopada 2019 roku w murach Politechniki Poznańskiej, delegacja 4 osób z koła nr 24 przy ZSGE w Koninie wzięła udział w XXI Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka. Pierwszy dzień ODME rozpoczął się od konferencji, której tematem brzmiał „Elektromobilność” i efektywne zarządzanie energią

czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia

Bądź na bieżąco z terminarzem wydarzeń!

Maj
27
2020

Egzamin

CENA EGZAMINU od 1 stycznia 2020r. wynosi 260 zł. Egzamin od godz. 14:00 Opłata za egzamin na konto nr: PKO BP o/Konin Nr 31 1020...

Cze
02
2020

Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień energetycznych

Koszt szkolenia wynosi: 150,00 zł/osobę.Wpłaty należy dokonać na konto:PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222Szkolenie godz. 16:00-20:00...

Cze
10
2020

Egzamin

CENA EGZAMINU od 1 stycznia 2020r. wynosi 260 zł.Egzamin od godz. 14:00Opłata za egzamin na konto nr: PKO BP o/KoninNr 31 1020...