CENA EGZAMINU od 1 stycznia 2020r. wynosi 260 zł.
Egzamin od godz. 14:00
Opłata za egzamin na konto nr: PKO BP o/Konin
Nr 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222

Koszt szkolenia wynosi: 150,00 zł/osobę.
Wpłaty należy dokonać na konto:
PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222
Szkolenie godz. 16:00-20:00

Koszt szkolenia wynosi: 150,00 zł/osobę.
Wpłaty należy dokonać na konto:
PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222
Szkolenie godz. 16:00-20:00

CENA EGZAMINU od 1 stycznia 2020r. wynosi 260 zł.
Egzamin od godz. 14:00
Opłata za egzamin na konto nr: PKO BP o/Konin
Nr 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222

CENA EGZAMINU od 1 stycznia 2020r. wynosi 260 zł.
Egzamin od godz. 14:00
Opłata za egzamin na konto nr: PKO BP o/Konin
Nr 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222