CENA EGZAMINU od 1 stycznia 2020r. wynosi 260 zł.
Egzamin od godz. 14:00
Opłata za egzamin na konto nr: PKO BP o/Konin
Nr 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222