Koszt szkolenia wynosi: 150,00 zł/osobę.
Wpłaty należy dokonać na konto:
PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222
Szkolenie godz. 16:00-20:00